Kritiek op huidig beeld van geslacht

Tegenwoordig wordt er veel gediscussieerd rondom de begrippen “geslacht” en “sekse”. Deze discussies komen vaak neer op vragen als “Zijn er meer dan twee geslachten?” of “Hoe moeten we mensen aanspreken?”, maar een discussie rondom deze termen voeren aan de hand van zulke vragen gaat totaal voorbij aan de definities van de woorden in kwestie. Beide vragen zijn amper relevant als je beseft wat sekse en geslacht inhoudt en in hoeverre het bestaat en geen fictioneel verband is.

Allereerst stelde De Beauvoir dat geslacht een sociaal construct is, waarmee zij onderscheid aanbracht tussen de fysieke vorm van een mens en de mentale vorm van een mens. Onze sekse wordt ingevuld door hoe wij geboren worden en ons geslacht is niks meer dan het idee dat wij volgens de samenleving bepaalde persoonlijkheden verbinden aan deze fysieke eigenschappen. Dit is wat De Beauvoir uiterst existentialistisch bekritiseerde: een mens heeft ongeacht het lichaam of de essentie van de persoon in kwestie de keuze om zijn mentale wereld en persoonlijkheid in te vullen op welke manier dan ook. Dit betekent dat een man met een mannelijk geslachtsdeel zich prima ‘vrouwelijk’ kan gedragen mocht hij de behoefte daaraan hebben en andersom: er is geen persoonlijkheid verbonden aan sekse. Dus wat blijft er dan over van geslacht? Hoe kunnen mensen het gevoel hebben dat hun geslacht niet bij hun sekse past terwijl de twee geen verband hebben?

Dat is doordat geslacht totaal niet in de traditie van de eerste golf feministen als iets wat leeg en bedacht is wordt bekeken tegenwoordig, maar dit ruimte heeft gemaakt voor het idee dat er heel veel geslachten zijn en iedereen zelf mag kiezen welk geslacht diegene is. Dit is een bizar idee. Het voelt een beetje alsof we een invulling gaan geven aan de persoonlijkheden die bij sterrenbeelden horen en we ons vervolgens allemaal ons eigen sterrenbeeld laten kiezen. Vervolgens kunnen mensen zichzelf beschrijven aan de hand van één woord, waardoor je in feite alleen maar een ontoereikende afkorting bedenkt. Het heeft totaal nergens invloed op en is niks meer dan descriptief. Daarnaast is het totaal willekeurig welke eigenschappen moeten worden bekeken op het moment dat je een geslacht zou kiezen, wat inhoudt dat de tegenwoordig gehandhaafde definitie van geslacht onbekend is voor zo ongeveer iedereen en hoogstens sociaal bepaald. Er zijn oneindig veel combinaties van persoonseigenschappen, dus namen eraan verbinden is nutteloos.

Het hele probleem van voornaamwoorden is ook onbegrijpelijk, omdat het makkelijk te accepteren is dat een persoonlijk voornaamwoord verbonden is met sekse en niet met een mentale staat: dat zou immers een onredelijk gebruik van taal zijn. Het is onmogelijk om te weten hoe diegene zich van binnen voelt en wat voor idee en woord daarbij hoort, terwijl het heel wat makkelijker is om te bepalen wat voor sekse diegene heeft. Het is ook niet onderdrukkend voor non-binair volk om met het verkeerde voornaamwoord te worden aangesproken in mijn ogen, omdat het gaat om een discrepantie tussen de manier waarop je wil aangesproken worden en hoe degene tegenover je naar jou kijkt en hoe degene die tegenover zit naar je kijkt is nou niet echt relevant voor je mentale gezondheid en verandert niet plotseling als je met het juiste voornaamwoord wordt aangesproken. Dat voornaamwoorden worden bepaald aan de hand van hoe je geboren bent is geen probleem als je jezelf als volledig zijnde hebt geaccepteerd.

Het geradicaliseerde feminisme om het maar even zo te beschouwen heeft dus een totaal verkeerd idee bij geslacht ontwikkeld.  De traditioneel Westerse definitie van geslacht bestaande uit twee geslachten is ongetwijfeld nog sukkeliger en verbindt actief een persoonlijkheid en verwachtingen aan de mannelijke en vrouwelijke sekse. Dit idee is bizar, maar heeft over de jaren heen al genoeg kritiek ontvangen (Baevoir) en valt al uit elkaar als je stelt dat fysieke vorm en mentale vorm losstaan van elkaar. Ik zou mezelf en iedereen vanwege deze reden dan ook beschouwen als non-binair: mijn lichaam is mannelijk, maar mijn geest heeft geen term.

 

Mocht je een debat willen zien tussen de twee grootste idioten die denken hier iets vanaf te weten en meer dan acht miljoen views hebben, druk deze video dan aan en kijk het stukje met de skinhead dame.

Het is geen aanrader: intellectueeldebat.jpg

Advertisements

One thought on “Kritiek op huidig beeld van geslacht

  1. Pingback: Over het ‘Sociaal Construct’ – FiloGang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s